تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۰:۳۱
یکشنبه های مردمی فرماندار شهرستان شیراز
یکشنبه های مردمی فرماندار شهرستان شیراز

محمدرضا امیری فرماندار شهرستان شیراز، امروز نیز طبق روال یکشنبه های هر هفته، در دیدار چهره به چهره با مردم، پای گفتگوی آنان نشسته و به بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم پرداخت. 

یکشنبه ۲۴ آبانماه  ۱۴۰۰
منبع : فرمانداری شهرستان شیراز
84694