تاریخ انتشار : یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۲:۸
رئیس ستاد انتخابات شهرستان شیراز خبر داد:
نمایندگان مردم خانه زنیان در شورای شهر انتخاب شدند
فرماندار شهرستان شیراز از اتمام شمارش آرای انتخابات شورای اسلامی شهر خانه زنیان خبر داد و گفت: از تعداد ۳۱۸۶ آرای ماخوذه این شهر تعداد ۳۱۶۷برگ رای صحیح شمارش شده است.
نمایندگان مردم خانه زنیان در شورای شهر انتخاب شدند
 به گزارش کمیته اطلاع رسانی، اخبار و مستند سازی ستاد انتخابات شهرستان شیراز، محمد رضا امیری صبح یکشنبه ۳۰ خرداد ماه با اعلام این خبر تصریح کرد: 5 عضو حائز بیشترین آرا در این انتخابات به شرح زیر به عنوان اعضای اصلی ششمین دوره شورای اسلامی شهر خانه زنیان انتخاب شدند:
  1. آقای محمد کاویانی درشوری فرزند داراب با ۱۰۰۲ رای
  2. آقای داریوش کاویانی درشوری فرزند داراب با ۹۶۰ رأی
  3. آقای علی کاویانی درشوری فرزند سهراب با ۸۹۷ رأی
  4. آقای محمد حسن امیری فرزند شفیع با ۷۱۷ رأی
  5. آقای مجتبی تیموری فرزند علی قربان با ۶۷۱ رأی
رئیس ستاد انتخابات شهرستان شیراز در ادامه سه نفر اعضای علی البدل شورای شهر خانه زنیان را به شرح ذیل اعلام کرد:
  1. آقای محمد عباسی فرزند طمراس با ۶۴۶ رأی
  2. آقای ربیع الله رخدار فرزند روشنعلی با ۶۴۰ رأی
  3. آقای عبدالحسن داوریان فرزند حسن با ۵۵۰ رأی
منبع : فرمانداری شهرستان شیراز
81887