تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ | ۱۱:۴۱
در دیدار فرماندار شهرستان شیراز با ریاست و معاونین دانشگاه علوم پزشکی شیراز مطرح شد:
پیگیری مسائل بهداشت و درمان شهرستان با تمرکز بر تکمیل پروژه ها و مراکز بهداشتی و درمانی روستایی و توسعه مراکز شهری
پیگیری مسائل بهداشت و درمان شهرستان با تمرکز بر تکمیل پروژه ها و مراکز بهداشتی و درمانی روستایی و توسعه مراکز شهری
*پیگیری مسائل بهداشت و درمان شهرستان با تمرکز بر تکمیل پروژه ها و مراکز بهداشتی و درمانی روستایی و توسعه مراکز شهری*
❇️ تبدیل یکی از مراکز بهداشت سیاخ دارنگون به مرکز شبانه روزی

❇️ ارتقاء خدمات و افزایش ساعات فعالیت مرکز تا ساعت ۱۰ شب در *مرکز بهداشت کفترک*

❇️ تامین اعتبار پروژه های نیمه تمام مراکز بهداشتی شیراز

❇️ تشکیل جلسات فوق‌العاده با حضور هیئت رئیسه دانشگاه و مسئولین استانی و نمایندگان مردم در راستای پیگیری تامین اعتبار مورد نیاز پروژه های بهداشت و درمان شهرستان در مرکز
منبع : روابط عمومی فرمانداری شهرستان شیراز
79220