تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۴:۳۶
آگهی شماره ۵۲ انتخابات
اسامی نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه شهرستان شیراز
آگهی شماره  52 انتخابات
در اجرای ماده 38 آئین نامه اجرایى قانون انتخابات مجلس شورای اسلامى به پیوست 
اسامی نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه ( فرم شماره 52 ) انتشار می یابد.
منبع : پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان شیراز
76710