فرمانداری شهرستان شیراز
عکس های تصادفی
جست و جو
نظرسنجی

ارتباط با حوزه معاونت فنی و امور عمرانی

 

 
سمت شماره تماس داخلی
معاون فنی و امور عمرانی 32348660 277
دفتر معاون فنی و امور عمرانی 32354051 278
32353769
رئیس گروه برنامه ریزی و عمرانی 32309697 283
کارشناس امور شهری   286
کارشناس امور عمرانی   198
کارشناس عمرانی   139
کارشناس حقوقی 32339743 287