فرمانداری شهرستان شیراز
بخشدار مرکزی شیراز

 
حسن راستی

بخشدار مرکزی شیراز


حسن راستی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق

سوابق:

کارشناس امور حقوقی سازمان منطقه آزاد قشم ؛

بخشدار شهاب از توابعشهرستان قشم

بازرس ویژه فرماندار شیراز

عکس های تصادفی
جست و جو