فرمانداری شهرستان شیراز


 

 

 

مهندس حمید جورکش

 مشاور فرماندار و مدیر روابط عمومی فرمانداری شیراز

 


  


 

  

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی

سوابق اجرایی:

ـ کارشناس دبیرخانه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان هرمزگان

ـ مسئول دفتر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان

ـ سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندر لنگه

ـ مشاور عمرانی ، رفاهی و اقتصادی جزایر و نماینده فرماندار در بازارچه مرزی هرمز

ـ مسئول روابط عمومی فرمانداری قشم

ـ مسئول امور اجتماعی و انتخابات فرمانداری قشم

ـ مسئول روابط عمومی شهرداری قشم

ـ مسئول خدمات شهری شهرداری قشم

- مدیر روابط عمومی فرمانداری شیراز

- مسئول کمیته اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان شیراز

-مسئول کمیته اطلاع رسانی و تیلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان شیراز

- مدرس دانشگاه

- دانشجوی دکتری مدیریت برنامه ریزی محیط زیست  دانشگاه تهران

 

عکس های تصادفی
جست و جو