فرمانداری شهرستان شیراز
گزارش پیشرفت

فرم گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی دوردوم سفر ریاست محترم جمهوری در شهرستان شیراز

ردیف

عنوان پروژه

دستگاه مجری

درصد پیشرفت فیزیکی

توضیحات(علت عدم اجرای پروزه)

1

ایجاد و تکمیل خانه معلم در شهرستانها ومناطق فاقد موارد یاد شده

وزار ت آموزش وپرورش

0

در دست پیگیری

2

تکمیل نمایشگاه علوم وفنون پژوهشکده معلم اردوگاههای موجود وایجاد 5 باب القران

وزار ت آموزش وپرورش

0

عدم تخصیص اعتبار از محل دوراول سفر  و تبدیل به احسن دارائیهای آموزش وپرورش

3

مقاوم سازی و تخریب مدارس غیر استاندارد

وزار ت آموزش وپرورش

70

 

4

احداث و تجهیز اردوگاه شهید دستغیب

وزار ت آموزش وپرورش

0

عد م تخصیص اعتبار

5

مطالعه و توسعه فضای آموزشی-کمک آموزشی وخوابگاههای در 13 آموزشکده فنی و حرفه ای

وزار ت آموزش وپرورش

0

در دست مطالعه می باشد

6

مطالعه وتوسعه فضای اموزشی –کمک آموزشی وخوابگاه های  در 13 آموزشکده فنی و حرفه ای

وزار ت آموزش وپرورش

0

عد م تخصیص اعتبار

7

احداث وتجهیز 10 مدرسه شبانه روزی جایگزین مدارس تخریب شده

وزار ت آموزش وپرورش

0

عد م تخصیص اعتبار

8

احداث وتجهیز 9 واحد آموزشی شبانه روزی در سطح استان(کوار و ..)

وزار ت آموزش وپرورش

0

عد م تخصیص اعتبار

9

اختصاص مبلغ 15 میلیاردریال  برای تجهیز مدارس استان امکانات اسکان  موقت گردشگران به ترتیب  از محل

وزار ت آموزش وپرورش

0

عد م تخصیص اعتبار

10

واگذاری ساختمان شماره 2 دانشگاه صنعتی شیراز به آموزش و پرورش

وزار ت آموزش وپرورش

0

عد م تخصیص اعتبار

11

احداث وتکمیل کانونهای فرهنگی وتربیتی و پژوهش سرای پسران  ودختران  به ازاء  هر شهرستان

وزار ت آموزش وپرورش

0

عدم تخصیص اعتبار از محل دوراول سفر  و تبدیل به احسن دارائیهای آموزش وپرورش

12

تجهیز مدارس استان  به فناوری اطلاعات

سازمان آموزش وپرورش

0

عد م تخصیص اعتبار

13

ایجاد ردیف مستقل طرح توسعه حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) درسال 89

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1

 

14

اختصاص مبلغ 4 میلیارد ریال برای مرمت و تعمیر مساجد سطح استان از محل اعتبارات سازمان اوقاف وامور خیریه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1

 

15

اختصاص مبلغ 3 میلیارد ریال برای اجرای طرح توسعه آستان حضرت علی بن حمزه (ع)از محل اعتبارات سازمان اوقاف وامور خیریه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1

 

16

اختصاص مبلغ 5/1 میلیارد ریال برای تکمیل کتابخانه تخصصی حضرت سیدعلاء الدین حسین از محل اعتبارات سازمان اوقاف وامور خیریه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

30

 

17

تاسیس دانشگاه جامع علوم و حدیث احمدی شیراز

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1

 

18

اختصاص مبلغ 5/1 میلیارد ریال برای تکمیل دانشکده علوم قرآنی درسال 88 از محل اعتبارات سازمان اوقاف وامور خیریه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1

 

19

اختصاص مبلغ 5/1 میلیارد ریال برای بهسازی و بازسازی بنای فرسوده بقاع سطح استان  از محل اعتبارات سازمان اوقاف وامور خیریه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1

 

20

اختصاص مبلغ 3 میلیارد ریال برای کمک به مدارس علمیه برادران وخواهران استان توسط سازمان اوقاف وامور خیریه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

50

 

21

مطالعه واحداث موزه هنرهای معاصر از سال 89 پس از طی مراحل قانونی موضوع ماده 32 قانون برنامه چهارم

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

0

عدم تخصیص اعتبار

22

احداث و کمک به تکمیل وتجهیز کتابخانه ها و مجتمعهای فرهنگی و هنری استان

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

0

عدم تخصیص اعتبار

23

اختصاص مبلغ 20 میلیارد ریال برای کمک به فعالیت های فرهنگی هنری و قرآنی دیتی طی سالهای 88و 89

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

0

عدم تخصیص اعتبار

24

تجهیز مراکز فرهنگی وهنری و کتابخانه های عمومی رئیسی و خاوران

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

0

عدم تخصیص اعتبار

25

اختصاص 300 هزار  جلد کتاب برای کتابخانه های سطح استان

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

0

عدم تخصیص اعتبار

26

تشکیل کارگروه توسعه فرهنگی و مذهبی شیراز

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

0

عدم تخصیص اعتبار

27

اختصاص مبلغ 50 میلیارد  ریال برای مصلاها و  مساجد و …

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

0

عدم تخصیص اعتبار

28

اختصاص مبلغ 10میلیارد  ریال  از اعتبارات  نهاد ریاست جمهوری برای کمک به تکمیل مرکز فرهنگی  دینی مولی الموحدین(ع)

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

0

عدم تخصیص اعتبار

29

احداث تالار مرکزی شهر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

0

عدم تخصیص اعتبار

30

کمک به راه اندازی 500 کانون فرهنگی و هنری جدید مساجد در سطح استان

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

0

عدم تخصیص اعتبار

31

اختصاص مبلغ 2 میلیارد ریال برای تکمیل مجتمع توانبخشی استان

بنیاد شهید و امور ایثارگران

25

 

32

مطالعه و احداث موزه شهدای استان  با مشارکت استان  به نسبت مساوری

بنیاد شهید و امور ایثارگران

0

عدم تخصیص اعتبار

33

تسهیلات برای احداث مجموعه فرهنگی سیاحتی در محدوده بافت فرسوده و تاریخی مدرسه خان شیراز

وزارت مسکن و شهرسازی

0

عدم تخصیص اعتبار

34

تامین زمین طرح مسکن مهر شیراز در اراضی شمال غرب شهر جدید صدرا

وزارت مسکن و شهرسازی

0

عدم تخصیص اعتبار

35

ارائه زمین درحریمشهرشیراز به شهرداری برای احداث 5 پایانه و 3 توقفگاه اتوبوس

وزارت مسکن و شهرسازی

0

عدم تخصیص اعتبار

36

کمک به تکمیل کتابخانه مرکزی شیراز

سازمان مسکن و شهرسازی

0

عدم تخصیص اعتبار

37

احداث 50 مجموعه بهداشتی در مناطق گردشگری

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور

0

عدم تخصیص اعتبار

38

ساماندهی و مرمت تخت جمشید و پاسارگاد

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور

40

 

39

ایجاد زیرساختهای  مورد نیاز مناطق  گردشگری نمونه استان

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور

0

عدم تخصیص اعتبار

40

مطالعه واحداث دانشکده های مهندسی عمران مواد و محیط زیست  دانشگاه صنعتی شیراز

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

0

عدم تخصیص اعتبار

41

مطالعه واحداث دانشکده های مکانیک وهسته ای

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

0

عدم تخصیص اعتبار

42

احداث خوابگاه دانشگاه صنعتی شیراز

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

0

عدم تخصیص اعتبار

43

تکمیل و تجهیز واحدهای پراکنده پردیس ارم دانشگاه شیراز

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

0

عدم تخصیص اعتبار

44

مطالعه و تهیه طرح ساماندهی وتجمیع دانشگاه شیراز

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

0

عدم تخصیص اعتبار

45

تکمیل وتجهیز  پارک علم و فناوری فارس

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

10

 

46

احداث پژوهشکده تولیدات  کشاورزی شیراز

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

0

عدم تخصیص اعتبار

47

اختصاص مبلغ 10 میلیارد ریال برای تکمیل پروژه مرکزی منطقه ای اطلاعرسانی علوم و فناوری

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

50

 

48

احداث پژوهشکده فناوری اطلاعات صنایع با فناوری پیشرفته

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

0

عدم تخصیص اعتبار

49

مطالعه و احداث دانشگاه هنر شیراز

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

0

عدم تخصیص اعتبار

50

اختصاص سی ردیف استخدامی

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

0

عدم تخصیص اعتبار

51

احداث شبکه فیبر نوری در استانداری-حرماحمد بنموسی(ع)-استادیومحافظیه-فرودگاه

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

82

 

52

احداث وتجهیز ساختمان  جایگزین ساختمان مخابراتی شهیدکامیاب توسط شرکت مخابرات

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

0

عدم تخصیص اعتبار

53

مطالعه واحداث کمربندی اتصال مرودشت به بزرگراه  شیراز-اصفهان و پل فتح آباد وپاسارگاد  به شیراز و راه اصلی خرامه

وزار ت راه و ترابری

0

عدم تخصیص اعتبار

54

اصلاح و رفع 70 نقطه حادثه خیز

وزار ت راه و ترابری

100

 

55

احداث پایانه راه آهن ایستگاه شیراز در مسیر شبکه راه آهن بوشهر -شیراز

وزار ت راه و ترابری

0

عدم تخصیص اعتبار

56

انجام مطالعه و  اجرای تبدیل 8 راه فرعی به اصلی

وزار ت راه و ترابری

0

عدم تخصیص اعتبار

57

احداث مرکز شماره 2 هواشناسی کشور

وزار ت راه و ترابری

0

عدم تخصیص اعتبار

58

مطالعه کمربندی آزادراهی شیراز

وزار ت راه و ترابری

0

عدم تخصیص اعتبار

59

ایمن سازی فیزیکی 100 مدرسه حاشیه راهها

وزار ت راه و ترابری

0

عدم تخصیص اعتبار

60

مطالعه و احداث راه آهن  شیراز-جهرم

وزار ت راه و ترابری

0

عدم تخصیص اعتبار

61

تکمیل مطالعات و احداث راه آهن  شیراز-فسا-استهبان-نی ریز

وزار ت راه و ترابری

0

عدم تخصیص اعتبار

62

انجام مطالعات امکان سنجی ارتقاء محور شیراز-سپیدان

وزار ت راه و ترابری

0

عدم تخصیص اعتبار

63

اختصاص 45 میلیاردریال برای تجهیز  بیمارستانها و کمک به بازنشستگان نیروهای مسلح

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

0

عدم تخصیص اعتبار

64

اختصاص 45 میلیارد ریال جهت تجهیز وتکمیل درمانگاهها و بیمارستانها نیروهای مسلح

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

0

عدم تخصیص اعتبار

65

اختصاص 45 میلیارد ریال برای رفعنیازهای  ضروری  نیروهای مسلح استان

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

0

عدم تخصیص اعتبار

66

تجهیز آزمایشگاههای استاندارد  در شیراز

وزارت  صنایع و معادن

0

عدم تخصص اعتبار

67

اجرای تصفیه خانه های  شهرک های صنعتی

وزارت  صنایع و معادن

42

 

68

احداث دانشکده برق وکامپیوتر

دانشگاه شیراز

0

عدم تخصیص اعتبار

69

تسهیلات بانکی برای احداث مجموعه فرهنگی وتربیتی و پژوهش سرای پسران ودختران به ازاء هر شهرستان

بانک مرکزی

0

عدم تخصیص اعتبار

70

تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی شیراز

نهاد ریاست جمهوری(منطقه ویژه اقتصادی)

0

عدم تخصیص اعتبار

71

اجرای طرحهای آب و خاک در سطح استان

جهاد کشاورزی

0

عدم تخصیص اعتبار

72

احداث آموزشگاه شبانه روزی دختران کوار

اداره کل نوسازی مدارس

0

عدم تخصیص اعتبار

73

تکمیل توسعه وتجهیز پروژه نمایشگاه بین المللی استان فارس

سازمان بازرگانی

0

عدم تخصیص اعتبار

74

اعطای کمک مالی  به پایانهصادراتی  استان  تا سقف 12/5 % سرمایه گذاری  پروژه

سازمان بازرگانی

0

عدم تخصیص اعتبار

75

اختصاص 45 میلیاردریال برای تکمیل کانون تربیت  شیراز

معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری

0

عدم تخصیص اعتبار

76

اصلاح ساختار تشکیلاتاداری پرسنل مورد نیاز

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

0

عدم تخصیص اعتبار

77

مطالعه و احداث مجموعه های ورزشی کارگران

وزارت  کار وامور اجتماعی

0

عدم تخصیص اعتبار

78

اجرای طرح توسعه باشگاه و اردوگاه کارگران شیراز

وزارت  کار وامور اجتماعی

0

عدم تخصیص اعتبار

79

تعیین مدیر دولتی  برای کارخانهلاستیک دنا و شرکت مخابرای راه دور ایران iti

وزارت  کار وامور اجتماعی

100

 

80

برق رسانی به روستاهای 20 خانوار فاقد برق استان

وزارت  نیرو

78

 

81

اصلاح و بازسازی شبکه توزیع برق بافت تاریخی شهر شیراز

وزارت  نیرو

0

عدم تخصیص اعتبار

82

پیگیری تامین اعتبار  مجتمع های آبرسانی روستایی توسط بانک توسعه اسلامی

وزارت  نیرو

0

عدم تخصیص اعتبار

83

پیش بینی اعتبار اجرای احداث فاضلاب شهر زرقان  لپویی  کوار

وزارت  نیرو

0

عدم تخصیص اعتبار

84

تکمیل مطالعات  و ایجاد ردیف اعتباری برای شروع عملیات  اجرایی ساختمان سد تنگ سرخ شیراز

وزارت  نیرو

0

عدم تخصیص اعتبار

85

افزایش اعتبار  خط دوم  آبرسانی به شیراز از سد درودزن

وزارت  نیرو

19

 

86

اجرای طرح گازرسانی به 135 روستای جدید  تا سال 1391

وزارت  نفت

0

عدم تخصیص اعتبار

87

خرید 15 واحد مسکونی برای کارکنان  شرکت نفت زاگرس جنوبی در شیراز

وزارت  نفت

0

عدم تخصیص اعتبار

88

اختصاص مبلغ 50 میلیاردریال برای تکمیل و تجهیز  فاز دوم  مرکز تروما و بیمارستان مادر و کودک

وزارت  نفت

0

عدم تخصیص اعتبار

89

جابجایی خط انتقال  گاز  از کلاس به D در پردیس دانشگاه صنعتی شیراز

وزارت  نفت

0

عدم تخصیص اعتبار

90

کمک به تکمیل مرکز فرهنگی دینی مولی الموحدین(ع)

وزارت  نفت

0

عدم تخصیص اعتبار

91

تقویت  ردیف اعتباری برای احداث گمرک شیراز

وزارت امور اقتصادی ودارایی

0

عدم تخصیص اعتبار

92

ایجاد تشریفات  رویه های گمرکی ترانزیت  صادرات و واردات  کالاهای تجاری

وزارت امور اقتصادی ودارایی

0

عدم تخصیص اعتبار

93

صدور مجوز ایجاد  بورس کالاهای کشاورزی دراستان فارس

سازمان امور اقتصادی ودارایی فارس

0

عدم تخصیص اعتبار

94

گازکشی به6000 خانهمحرومین تحت پوشش کمیته امداد  وبهزیستی

وزارت رفاه و تامین اجتماعی

50

 

95

تامین لواز م خانگی  4000منزل محرومین  تحت پوشش کمیته امداد  و بهزیستی

وزارت رفاه و تامین اجتماعی

51

 

96

تعمیر 3000واحد مسکونی  مددجویان  کمیته امداد بهزیستی

وزارت رفاه و تامین اجتماعی

50

 

97

احداث کانونهای فرهنگی وتکمیل مجتمع فرهنگی آیت اله ربانی شیرازی

وزارت رفاه و تامین اجتماعی

42

 

98

تکمیل مجتمع آسیب دیدگان اجتماعی و توسعه وتجهیز کارگاه ارتوپدی و آزمایشگاه ژنتیک شیراز

وزارت رفاه و تامین اجتماعی

73

 

99

درمان بیماران و دانشجویان بدهکار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی

وزارت رفاه و تامین اجتماعی

100

 

100

خرید 2000 انشعاب فاضلاب محرومین شهر شیراز

وزارت رفاه و تامین اجتماعی

33

 

101

تامین 6000 مورد جهیزیه برای افراد  تحت پوشش کمیته امداد وبهزیستی

وزارت رفاه و تامین اجتماعی

67

 

102

احداث 400 واحد مسکونی محرومین تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد

وزارت رفاه و تامین اجتماعی

64

 

103

اختصاص مبلغ 230 میلیارد ریال با همکاری دستگاههای  مربوط برای  اجرای فعالیتهای  به شرح جدول ذیل

وزار ت رفاه وتامین اجتماعی

0

عدم تخصیص اعتبار

104

احداث 3 باب درمانگاه تخصصی زرقان شیراز

وزار ت رفاه وتامین اجتماعی

2

 

105

احداث بیمارستان 500 تختخوابی شیراز

وزار ت رفاه وتامین اجتماعی

0

عدم تخصیص اعتبار

106

انتقال اراضی  طی شده دشت قره باغ به کمبته امداد

وزار ت رفاه وتامین اجتماعی

50

 

107

اختصاص مبلغ 655500 میلیون ریال اعتبار  جهت مصوبات صداوسیما

سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران

 

 

108

احداث استودیو انیمیشن و ---- مربوط به انیمیشن

سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران

20

 

109

راه اندازی استودیو ویژه پخش مراسم حرم مطهر

سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران

0

عدم تخصیص اعتبار

110

تولیدسریال احمد بن موسی و ---شیرازی انیمیشن

سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران

0

عدم تخصیص اعتبار

111

ایجاد فیبرنوری واجرای فیبر نوری در سه نقطه شهر شیراز

سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران

0

عدم تخصیص اعتبار

112

احداث ساختمان اداری مرکز

سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران

0

عدم تخصیص اعتبار

113

بازسازی مجتمع باشگاه خبرنگاران جوان

سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران

0

عدم تخصیص اعتبار

114

بازسازی مجتمع اقامتی ماموریتی ودرمانی

سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران

0

عدم تخصیص اعتبار

115

بازسازی ساختمان مرکزی

سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران

0

عدم تخصیص اعتبار

116

احداث 250ایستگاه ماهواره ای وتجهیز آنها

سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران

7

 

117

تبدیل 120 ایستگاه تک برنامه ای به
4 برنامه ای

سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران

0

عدم تخصیص اعتبار

118

پوشش شبکه های fm در 7 شهرستان

سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران

0

عدم تخصیص اعتبار

119

خرید نصب وراه اندازی فرستنده دیجیتال در ایستگاه مهارلو

سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران

40

 

120

پوشش شبکه های آموزشی خبر و قرآن

سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران

0

عدم تخصیص اعتبار

121

بالابردن قدرت شبکه رادیوییfmدر شهرستان شیراز

سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران

0

عدم تخصیص اعتبار

122

اجرای شبکه کابلی در 50 نقطه روستایی

سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران

0

عدم تخصیص اعتبار

123

اجرای برق ایمن درایستگاه مهارلو

سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران

0

عدم تخصیص اعتبار

124

---ups جهت مرکز فارس و 5 ایستگاه پرقدرت TV ت

سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران

0

عدم تخصیص اعتبار

125

تامین یک دستگاه واحد سیار رادیویی

سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران

75

 

126

اجرای اتوماسیون سیار و آرشیو

سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران

25

 

127

راه اندازی مانیتورینگ مرکز فارس

سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران

0

عدم تخصیص اعتبار

128

تامین  یک دستگاه واحد سیار SNG

سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران

70

 

129

احداث وتجهیز سالن تشریح  پزشکی قانونی واحد شرق شیراز-صدرا

وزار ت دادگستری

20%

در دست اقدام

130

اختصاص مبلغ 50 میلیارد  ریال از منابع قرض الحسنه  استان برای ---بدهی زندانیان

وزار ت دادگستری

0

عدم تخصیص اعتبار

131

اختصاص مبلغ 23 میلیارد  ریال برای اجرای طرح کاداستر  در استان طی سالهای 88و 89

وزار ت دادگستری

17

 

132

مطالعه و احداث واحدهای قضایی و مجتمع قضایی شیراز

وزار ت دادگستری

0

عدم تخصیص اعتبار

133

اختصاص مبلغ 5/6 میلیارد ریال جهت اجرای سیستم مدیریت پرونده های قضایی تحت شبکه و آرشیوالکترونیکی اسناد

وزار ت دادگستری

0

عدم تخصیص اعتبار

134

اختصاص مبلغ 3 میلیارد ریال برای احداث آزمایشگاه DNA از طریق سازمان  پزشکی قانونی

وزار ت دادگستری

0

عدم تخصیص اعتبار

135

اختصاص 20میلیاردریال برای تامین تجهیزات مورد نیازدانشگاه علوم پزشکی شیراز

علوم پزشکی و خدمات درمانی

0

عدم تخصیص اعتبار

136

اختصاص 80میلیاردریال برای احداث تکمیل وتعمیر و تجهیز  مراکز بهداشتی  ودرمانی  دانشگاههای  علوم پزشکی

علوم پزشکی و خدمات درمانی

0

عدم تخصیص اعتبار

137

مطالعه توسعه بیمارستان  زینبیه به منظور راهاندازی  بیمارستان عمومی  زنان

علوم پزشکی و خدمات درمانی

0

عدم تخصیص اعتبار

138

اختصاص 7 میلیاردریال برای احداث مرکز درمان جامع تالاسمی شیراز

علوم پزشکی و خدمات درمانی

0

عدم تخصیص اعتبار

139

ختصاص10 میلیاردریال برای تجهیز بخش----شیراز

علوم پزشکی و خدمات درمانی

0

عدم تخصیص اعتبار

140

احداث خوابگاه 250 نفره در شیراز و افزایش ظرفیت خوابگاهی

علوم پزشکی و خدمات درمانی

0

عدم تخصیص اعتبار

141

نطالعه و احداثمجتمع ورزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

علوم پزشکی و خدمات درمانی

0

عدم تخصیص اعتبار

142

تجهیز 34 پایگاه اورژانی امداد جادهای دانشگاههای علوم پزشکی در سال 88 و 89

علوم پزشکی و خدمات درمانی

0

عدم تخصیص اعتبار

143

مطالعه احداث پردیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز و -------

علوم پزشکی و خدمات درمانی

0

عدم تخصیص اعتبار

144

کمک به تکمیل و تجهیز مرکز درماین زرقان وبیمارستان کوار

علوم پزشکی و خدمات درمانی

5

 

145

اختصاص 50 دستگاه آمبولانس به دانشگاههای علوم پزشکی

علوم پزشکی و خدمات درمانی

0

عدم تخصیص اعتبار

146

تامین اعتبار برای تجهیز مراکز تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی

علوم پزشکی و خدمات درمانی

0

عدم تخصیص اعتبار

147

تجهیز 2 پایگاه امداد درون شهری شیراز به امکانات و آمبولانس

علوم پزشکی و خدمات درمانی

0

عدم تخصیص اعتبار

148

احداث و تکمیل و تجهیز مراکزبهداشتی ودرمانی  دانشگاهی علوم پزشکی طی سالهای 88 و 89

علوم پزشکی و خدمات درمانی

0

عدم تخصیص اعتبار

149

اختصاص مبلغ 100 میلیارد  برای احداث 8 باب سالن ورزشی 1200 نفری در شهرهای اولویت دار طی سالهای 89 و 90

سازمان تربیت بدنی کشور

0

عدم تخصیص اعتبار

150

اختصاص مبلغ 12 میلیارد  ریال برای احداث استخر  مسابقاتی  سرپوشیده 5 متری شیراز در سال 1390

سازمان تربیت بدنی کشور

0

عدم تخصیص اعتبار

151

اختصاص مبلغ 60 میلیارد  ریال برای احداث 10 سالن ورزشی اختصاصی زنان

سازمان تربیت بدنی

0

عدم تخصیص اعتبار

152

اختصاص مبلغ 40 میلیارد  ریال برای احداث 20 سالن تخصصی 450 متری در شهرهای استان

سازمان تربیت بدنی

0

عدم تخصیص اعتبار

153

اختصاص مبلغ25 میلیارد  ریال برای احداث 50 ورزشگاه روستایی در روستاهای با جمعیت بیش از1000 نفر در سال 89

سازمان تربیت بدنی

0

عدم تخصیص اعتبار

 
عکس های تصادفی
جست و جو