فرمانداری شهرستان شیراز
معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری شهرستان شیراز

  

http://shiraz.farsp.ir/upload/45/aks1/12313213.jpg

 

 


 
 
عزت اله جهانخواه

 

معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری شیراز


 
عزت اله جهانخواه

معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری شهرستان شیراز

عزت اله جهانخواه

معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری شهرستان شیراز

--------------------------

 

تحصیلات :  لیسانس حقوق عمومی

سوابق ایثارگری: رزمنده و جانباز

 سوابق مسئولیتی:

1- مسئول حراست فرمانداری نی ریز

2- بخشدار ششده و قره بلاغ فسا

3- بخشدار ارژن شیراز

4- معاون فرمانداری داراب

5- معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری شیراز

6- معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری شیراز

عکس های تصادفی
جست و جو