فرماندار شیراز - وبگاه فرمانداری شهرستان شیراز
فرماندار شهرستان شیراز
 
 
 
دکتر حیدر عالیشوندی

فرماندار شهرستان شیراز

 


------------------------------------------------------------------------

الف)سوابق ایثارگری:

 -1 شش سال حضورداوطلبانه بسیجی وجهادی در دوران دفاع مقدس

2- عضو خانواده معظم شهدا

3- جانباز 35%دوران دفاع مقدس

ب)سوابق تحصیلی:

1- لیسانس مدیریت بازرگانی ازدانشگاه شیراز

2- فوق لیسانس مدیریت بازرگانی ازدانشگاه آزاد تهران مرکز

3- دکترای مدیریت اجرايی کسب وکار

پ) سوابق تدریس:

1- استاد دانشگاه مرکزآموزش مدیریت دولتی بندرعباس

2- استاد دانشگاه آزاد اسلامی قشم

3- استاد دانشگاه پیام نورقشم

4- استاد نمونه سال 83و84دانشگاه آزاد قشم

ج)سوابق برجسته:

1- فرماندار نمونه کشوری در دوران دولت اصلاحات

2- فرماندار نمونه استانی در استان هرمزگان(دولت اصلاحات)

3- مدیرکل نمونه استانی در استان هرمزگان(دولت اصلاحات)

د)سوابق اجرایی:

1- کارشناس اداره کل امنیتی استان سیستان وبلوچستان

2- معاون اداره کل امنیتی استان تهران

3- مدیرکل هماهنگی اموراقتصادی استانداری هرمزگان

4- فرماندار شهرستان قشم

5- فرماندار شهرستان جاسک

6- عضوهسته گزینش استانداری هرمزگان

7- عضوشورای برنامه ریزی استانداری هرمزگان

8- عضوکمیته اشتغال وسرمایه گذاری استان هرمزگان

9- رئیس شورای برنامه ریزی وتوسعه شهرستان قشم

10- رئیس کمیته اشتغال وجذب سرمایه گذاری شهرستان قشم

11- رئیس شورای برنامه ریزی وتوسعه شهرستان جاسک

12- رئیس کمیته اشتغال وجذب سرمایه گذاری شهرستان جاسک

13- مدیربازرگانی شرکت معماران پارس صنعت وابسته به شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس وخوزستان

14- مدیرعامل شرکت تدبیرگران جنوب

شماره تلفن مستقیم :

32302929

شماره فاکس :

32343838

 

عکس های تصادفی
جست و جو