فرمانداری شهرستان شیراز
شخصیتهـای فـرهنگـی شهـرستـان

تاریخ و فرهنگ ایران زمین از چنان غنایی برخوردار است که با همه کوشش هایی که تا کنون از سوی ایران شناسان  ایرانی و خارجی صورت گرفته است هنوز بسیاری از نکته های تاریخی و ویژگیهای آثار و زندگی نام آوران در پرده ابهام باقی مانده است . اگر شهرستان شیراز مهد حکیمانی چون صدرالمتالهین فضلا و بزرگان علم و ادب شعر و پادشاهان پیش از اسلام و بعد از اسلام با قدمت بیش از 2500 سال تمدن بشریت که با گذشت قرنها و سالها نامشان در دل تاریخ زنده و جاویدان است اما بیشتر به شهر گل و بلبل و یا هنر و ادب نیز شهره است که شرح علما و عرفا و شعرای بزرگ و هنرمندان که در کتابها آمده است گویای این واقعیت است که بیش از هزار مزار از این بزرگان در شیراز وجود دارد. 

شیخ ابو محمد روزبهان بن ابی نصر تجلی ، شیخ محمد حسین محلاتی ، آخـوند ملا محمـد علی محلاتی ،حاج آقا سیـد علی اکبر فـال اسیری ، حجت الاسلام حاج شیخ مهدی مجتهد کجوری ، امیر فضل اله بن محب ا... حسنی حسینی دستغیب شیرازی ، امیر شرف الدین علی دستغیب ، صبح حسین ناظم الشریعه مشهور به پسر شیخ علی احسائی ، حاج شیخ محمد علی بحرینی ، حاجی عبدالحسین خان نوری سرتیپ توپخانه مبارکه ، میرزا حسین مستوفی ، میرزا علی اکبر خان وکیل الملک ، آتشی شیرازی از شعرای قرن نهم هجری ، آقای حسن معدلی شیرازی نویسنده و آزادیخواه ، بانو سکینه عفت آغازی شیرازی ، اهور هوش شیرازی ، محمد بن عبداله بن عبید اله بن باکویه صوفی شیرازی ، ابو علی محمد بن علی حسین بن مقله شیرازی ، حاج محمد تقی ، ابو القاسم سروستانی ، شیخ کبیر ابو عبداله محمد بن خفیف ، ابو عبداله مشرف الدین مصلح سعدی شیرازی ، علامه قطب الدین محمود بن مسعود بن مصلح الدین کازرونی ، خواجه شمس الدین محمد حافظ ، ابوالفوارس ، مغیث الدین فنا خسرو و ابو شجاع بن رکن الدوله حسن عضد الدوله دیلمی ، ابو علی ابن بویه رکن الدوله دیلمی ،  جمـال الدیـن شـاه ابـو اسحق بن محمـود اینجـو ، علی بویـه عمـادالـدولـه  میرزا ابوالقاسم خان ، کریمخان زند ، علی نقی بهروزی ، آبش خاتون ، آیت ا... محمد صادق حائری شیرازی ، شهید آیت ا... سید عبد الحسین دستغیب شیرازی ، آیت ا... سید علی اصغر دستغیب ، آیت اله زاده شیرازی ، آیت ا... محلاتی ، آیت ا... حدائق ، آیت ا... ناصر مکارم شیرازی مرجع عالیقدر جهان اسلام و آیت الله  حائری شیرازی ، حضرت آیت الله سید نورالدین الحسینی الهاشمی ، حکیم ، فیلسوف ملاصدرای شیرازی .

شاه چراغ
سید علاء الدین حسین
عکس های تصادفی
جست و جو