فرمانداری شهرستان شیراز
مشخصـات شهـرستـان : ( جغـرافیـای سیـاسـی )

شهرستان شیراز در سال 1316 ایجاد و به تصویب هیات محترم دولت رسیده است .

جمعیت کل شهرستان شیراز 1675873 نفر می باشدکه از این تعداد 1306927 نفر جمعیت شهری ، 268397 نفر جمعیت روستایی و 549 نفر جمعیت غیر ساکن آن را تشکیل می دهد.بر اساس آخرین تقسیمات کشوری این شهرستان متشکل از 5 بخش : ارژن ، زرقان ، کربال،کوارو مرکزی و 8 شهر : زرقان ، لپویی ، خرامه ، کوار ، صدرا ، خان زنیان ،داریون ، شیراز ، صدرا و داریون و 20 دهستان : دشت ارژن ، قره چمن ، کوهمره سرخی ، زرقان ، بند امیر، رحمت آباد ، کربال ، سفلی ، خیر آباد ، دهقانان ، کوار ، طسوج، فرمشگان، بید زرد، داریون، دراک، سیاخ دارنگون ، قره باغ و کفترک  می با شد. 
عکس های تصادفی
جست و جو