فرمانداری شهرستان شیراز
تـاریـخچه شهـرستـان شیراز

شیراز قلب تپنده فارس ، کهن دژ فرهنگ ، ادب و تمدن ایران زمین به دلیل موقعیت و اهمیت خود همواره دستخوش فراز و نشیب های گوناگون تاریخی و فرهنگی بوده است. ظهور سلسله هخامنشی در فارس و انتخاب پاسارگاد به عنوان کانون اقتدار امپراطوری هخامنشی  نقطه آغاز تمدن و رونق اجتماعی ـ فرهنگی این دیار محسوب می گردد .

 

هر چند گذشت زمان دایره تقسیمات سیاسی فارس و شهرستان شیراز را روز به روز محدودتر ساخت اما هرگز  نمی توان گذشته فارس را بدون نام شیراز بررسی نمود .

گذشته از بررسی تحولات سیاسی و تاریخی فارس و شیراز ، نمی توان بر اهمیت فرهنگی و ادبی این پایتخت دانش و فرهنگ کشورمان چشم پوشید .

شیراز در طول تاریخ چه آن هنگام که زیر چکمه های متجاوزان و غارتگران برخود می لرزید و چه آن هنگام که آرامش و امنیت چهره مقاوم و اسطوره ای او را می نواخت همواره مهد پرورش بزرگانی نامدار و بیادماندنی در عرصه علم و ادب بوده و بزرگانی چون حافظ ، سعدی ، ملاصدرای شیرازی و آیت ا..شیرازی ، شهید آیت ا... دستغیب ، آیت ا... ربانی شیرازی و ... از مفاخر همیشه جاودان این مرز و بومند .مسجد نصیرالملک
مسجد نصیرالملک مسجد نصیرالملک
عکس های تصادفی
جست و جو