فرمانداری شهرستان شیراز
لیست ادارات شهرستان شیراز

 

ردیف

نام اداره

شماره نمابر

تلفنخانه

آدرس

1

آب منطقه اي فارس

2252050

2252093-6

خ ارم

2

آبفا فارس

8435166

8435152-5

جاده بوشهر

3

امورآب منطقه ای  شیراز

2252073

2252094-6

خیابان ارم

4

آبفا روستایی شیراز

32428164

32428161
32428162

اتوبان اصفهان شیراز -کوچه یگان ویژه

5

آب و فاضلاب شهر شیراز

2288357

2282070

خیابان ساحلی

6

آموزش فني و حرفه اي

7399994

7382117
7389521
7381331

شیشه گری –استانه

7

آموزش فنی و حرفه ای شماره یک جعفری

7387679

7397090

فلکه بسیج –آستانه

8

آموزش و پرورش استان فارس

2335056

2335953-8

معدل

9

مدیریت  آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز

8300094

8206201-4

شمس – سه راه بهار

10

مدیریت  آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز

2284462

2284390-2

پل حر

11

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز

7383287

7382318-19

بلوار سیبویه سه راه آستانه

12

مدیریت  آموزش و پرورش ناحیه چهار شیراز

2226034

22423115

فلکه ولیعصر

13

آتش نشانی

7319798

7316063-4

بلوار گلستان

14

امور مالیاتی استان فارس

2226528

2223631-5

خیابان طالقانی

15

اتحادیه تریلر داران

2273173

2273171-3

میدان آزادی نبش خیابان سمیه

16

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن شيراز

2331220

2304415-16

خیابان زند

17

اتوبوسرانی شیراز وحومه

8239498

8232723-5

شهرک والفجر

18

ارتباطات راديويي منطقه جنوب

6484916

6284916

بلوار جام جم

19

استانداری

2302491

2302491

ستاد

20

استاندارد و تحقيقات صنعتي

6299090

6290901-4

خیابان قصر الدشت زرگری

21

امور اراضي

2299951

2299951

خ ارم –خاکشناسی

22

امورخطوط لوله فارس

8407776
840334

8407776

احمد آباد

23

امور عشایر شهرستان شیراز

2303522

2355099

تقاطع هدایت

24

امور عشاير

2303522

2355099

خیابان فلسطین

25

انتقال خون استان فارس

6264006

6284926-9

خیابان قصر الدشت قبل از ولیعصر (عج)

26

انجمن حمايت از بيماران كليوي

6489545

6489991-93

بلوار بعثت

27

انجمن مديران صنايع

6359692

6359692

خیابان صنایع

28

اوقاف و امورخيريه

2281816

2281816

پل حر

29

اداره اوقاف  امور خیریه ناحیه 1

7276163

7276163

بلوار سرداران روبروی شرکت نفت

30

اداره اوقاف  امور خیریه ناحیه 2

7265559

7267437

بلوار رازی جنب مخابرات فیاض بخش

31

اداره اوقاف  امور خیریه ناحیه 4

2285079

2285097

پل حر

32

بازرسي كل كشور مستقر در فارس

8226288

8226288

خیابان قدوسی شرقی

33

بازرگانی استان فارس

2285325

2285325

هفتنان –بلوار چهل مقام

34

بخشداری مرکزی

7275007

7251967

بلوار سرداران

35

بخشداری زرقان

 4222213 0712

4222211-13

شهر زرقان  - بلوار شهید غضنفری

36

بخشداری کربال

07124622053

4624052 0712

شهر خرامه

37

بخشداری ارژن

8722883 071

8722440 071

شهر خانه زنیان

38

بخشداری کوار

07125622838

07125622444

شهر کوار -میدان بسیج

39

برق منطقه اي

2359054

2330031-9

خیابان زند سر فلسطین

40

بسیج سپاه شیراز

6314542

6312801

فلکه معلم

41

بنياد 15 خرداد

2356490

2345333

پارامونت

42

بنياد فارس شناسي

2243851

2220297

خیابان زند

43

بنياد مسكن استان فارس

7328164

7328170-75

خیابان زند

44

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شیراز

2344403

2344401-2

روبروی استانداری،پل باغ صفا

45

بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان شیراز

7266346

7275081-3

بلوار مدرس

46

بهزيستي فارس

2306710

2306702-4

خیابان هدایت

47

بهزیستی شهرستان شیراز

7353596

7274921-22

کوی الزهرا (س)

48

بورس فارس

2334915

2300734-7

خیابان فلسطین

49

بیمه تأمین اجتماعی شعبه 1

2334461

2334461

سه راه باغ شاه

50

بیمه تأمین اجتماعی شعبه 2

6271523

6263686

فلکه دانشجو

51

بیمه تأمین اجتماعی شعبه 3

2305813

2307901

خیابن زند سر خیام

52

بیمه تأمین اجتماعی شعبه 4

6363622

6303098

میدان احسان

53

بيمه ايران

2348474

2359351-2
2335902

چهارراه بنفشه

54

بیمه خدمات درمانی فارس

2322546

2322593

خیابان وصال

55

پارك علم و فناوري

6360301

6360320

بلوار صنایع

56

پالايشگاه شيراز

8215100

8217561-9

بلوار امیر کبیر

57

پتروشيمي

2355006

2330091-9

جاده مرودشت

58

پخش فرآورده هاي نفتي

2289350

2284450

خ ارم

59

پست فارس

7250002

7173000

کوی زهرا

60

پگاه فارس

07124222454

2222429
2240529

جاده مرودشت

61

پایگاه هوایی

7202148

7208094

بلوار مدرس

62

پست بانک فارس

2302015

2303000

خیابان – سید جمال الدین اسد آبادی

63

پخش فرآورده های نفتی شیراز

2276502

2276501

خیابان ابریشمی

64

پزشكي قانوني

6307292

6307200

خیابان فرهنگ شهر

65

پژوهشكده هوا دريا

6249020

6242206

بلوار چمران

66

تعاون شیراز

2288532

2282033

بلوار زرهی

67

تعاون روستایی شیراز

6262411

6267575

خ قصر دشت ولی عصر

68

تبلیغات استان فارس

2359961

2350533
2344222

خیابان زند

69

تربیت بدنی شهرستان  شیراز

2287926

2282352-4

جنب ورزشگاه حافظیه

70

ثبت احوال شهرستان شیراز

7266063

7266061-2

کوی زهرا

71

جهاد کشاورزی شهرستان شیراز

8213801

8307037-9

خیابان نادر – اول شمس

72

حج و زیارت استان فارس

2304701

2345566

خیابان حائری

73

حمل و نقل جاده و پایانه های استان فارس

7270283

7270280

بلوار مدرس

74

حفاظت محیط زیست استان فارس

2318630

2317753

خیابان فلسطین

75

خدماتی حمایتی کشاورزی استان فارس

2292969

2294691
2290446

میدان آزادی خیابان جام جم چهارا ه چنچنه خیابان نارون

76

دامپزشکی شهرستان شیراز

2222631

2246488

جنب راهنمایی و رانندگی

77

دانشگاه  شیراز

6286419

6283605-9

میدان دانشجو

78

دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

6303236

6303231-33

خیابان همت جنوبی

79

دانشگاه صنعتی شیراز

7262102

7354500-7

بلوار مدرس سر فضل آباد

80

دیوان  محاسبات

8438042

8438042
8221042

بلوار زرهی

81

راه و ترابری شهرستان شیراز

 

 

جاده شیراز مردوشت انتهای کوچه قبل از پلیس راه

82

زمین شناسی

7304132

7316350

بلوار گلستان

83

زندانهای فارس

8241006

8242900

جاده زندان

84

سازمان احیاء و نوسازی

7364097

7364098

بلوار مدرس

85

سازمان ترافیک شهرداری شیراز

6291040

6274042

خیابان قدوسی غربی

86

سازمان بهشت احمدی

7316761

7316762-3

دارالرحمه

87

سازمان پارکها و فضای سبز

6489793

6489236

خیابان زرهی

89

سازمان پایانه های مسافربری

7309015

7301654

ترمینال کار اندیش

90

سازمان تنظیف و بازیافت

6489242

6489236

بلوار زرهی

91

سازمان موتوری

2244071

2249061
2226439

پل پیرنیا

92

سازمان عمران

2220228

2220225

عادل آباد

93

سازمان قطار شهری

6272092

6292111-15

بلوار چمران

94

سازمان خدمات رایانه ای

2340644

2357251

چهار راه سینما سعدی

95

سازمان فرهنگی هنری

7363081

7363081

فلکه خاتون  روبروی بیمارستان زینبیه

96

سازمان میادین و مشاغل شهرداری شیراز

2220228

2220225-7

خیابان فردوسی نبش رودکی

97

سازمان همیاری شهرداریهای استان

2335279

2333516

بلوار زند روبروی بیمارستان سعدی

98

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

7311019

7311019

بلوار هفت تن

99

سازمان مسکن و شهرسازی فارس

6490906

6273661-2
6490932-3
6490913

بلوار ستار خان

100

شهرداری شیراز

2241023

223624-6

فلکه شهرداری

101

شهردار منطقه 1

6270352

6290624
6272429

بعثت

102

شهردار منطقه 2

7397999

7388301

بلوار سیبویه ، دروازه کازرون

103

شهردار منطقه 3

2288301

2281449
2288334

ساحلی

104

شهردار منطقه 4

8309705

8308596
8308947

فلکه فرودگاه

105

شهردار منطقه 5

7395253

7397170

بلوار رحمت

106

شهردار منطقه6

6246285

6247434
6241215

گلدشت معالی آباد

107

شرکت شهرکهای صنعتی  فارس

2307081

2336628

میدان امام حسین

108

شرکت گاز شهرستان شیراز

8304074

8209440-4

بلوار زرهی

109

شیلات استان فارس

2251379

2251305-6

خیابان ارم

110

شرکت عمران شهر جدید صدرا

 

6250052-3

شهر صدرا

111

صندوق مهر امام رضا(ع)

2360046

2360443-4

خیابان فردوسی کوچه 14

112

صدا و سیمای مرکز استان فارس

6293050

6269900
6282020

میدان جام جم

113

فرماندهی انتظامی شهرستان شیراز

2184803

7394892-4

خیابان احمدی نو

114

فرهنگ و ارشاد اسلامی  استان فارس

2289904

2280791-5

چهاراه حافظیه

115

فرودگاههای استان فارس

7216969

7218890-99

فرودگاه جدید

116

فرمانداری شیراز

2343838

2307812-14

پل حر

117

کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه چهار

2334666

2334666

خیابان ذوالانوار

118

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس

8209512

8302480

خیابان زرهی

119

گمرکات استان

7267483

7268873

بلوار مدرس

120

کارخانجات مخابراتی  ایران

7268094

7269701-7

بلوار مدرس

121

مجمع امور صنفی شهرستان شیراز

2357311

2346660-61

چهارراه شکوفه

122

مرکز بهداشت شهرستان شیراز

2331029

2334918

پل حر -جنب فرمانداری

123

منابع طبیعی شهرستان شیراز

2281116

2281116

بلوار جمهوری

124

مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان

6282300

6290901-4

خیابان قصر الدشت

125

مدیریت شعب بانک ملی  فارس

2222841

2222005

بلوار زند

126

مدیریت  شعب بانک سپه منطقه فارس

2-2304861

2301530-5

بالاتر از بیمارستان شهید فقیهی

127

مدیریت شعب بانک ملت استان فارس

2229077

2249114
2222105

فلکه شهرداری

128

مدیریت امور شعب بانک صادرات استان فارس

2334093

2339021-6

چهارراه زند

129

مدیریت شعب بانک تجارت فارس

2222841

2302803-7

چهارراه زند

130

مدیریت شعب بانک رفاه استان فارس

2332007

2303654-7

خیابان زند

131

مدیریت شعب بانک کشاورزی استان فارس

2287350

2342550

خیابان زند

132

مدیریت شعب بانک مسکن استان فارس

2334752

2357191-2

خیابان زند

133

مدیریت محترم حوزه های علمیه فارس

 

 

 

134

میراث فرهنگی و صنایع  دستی و گردشگری استان

2242971

2244068

خیابان مکتبی

135

معاونت راهنمایی و رانندگی

2286051

2286051-4

چهار راه راهنمایی و رانندگی

136

نوسازی و مدارس استان فارس

2359732

2339097

خیابان معدل

137

نمایندگی ستاد اجرائی فرمان امام (ره)  در استانهای فارس و کهکیلویه و بویر احمد

6264439

6271497

چهارراه زرگری

138

نهضت سواد آموزی شهرستان شیراز

2320472

2320492-3

خیابان زندسمت میدان امام حسین آخرین کوچه سمت راست

139

هواشناسی استان فارس

7210005

7205656

میدان ا...

140

هتل هما

2287123

2288001-9

پشت پارک شهر

141

هواپيمايي آسمان

2345415

2303073-5

خیابان زند

 
عکس های تصادفی
جست و جو