فرمانداری شهرستان شیراز
شماره خبر: 36488
تاریخ انتشار: 1396/10/24 15:01
فرماندار شیراز :باید هویت از دست رفته روابط عمومی ها را به آنها بازگردانیم.شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان شیراز برگزار گردید .
فرماندار شیراز :باید هویت از دست رفته روابط عمومی را به آنها بازگردانیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و روابط عمومی فرمانداری شیراز حیدر عالیشوندی فرماندار شهرستان شیراز در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان شیراز گفت :

دکتر عالیشوندی در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های ادارت شهرستان شیراز  به نقش تصمیم ساز روابط عمومی ها در عرصه اطلاع رسانی اشاره کرد و گفت: وظیفه سنگینی بر عهده روابط عمومی هاست که گاهی به دست فراموشی سپرده می شود این مهم به دلیل عدم شناخت تخصصی  بعضی از مدیران از جایگاه روابط عمومی و نقش اثرگزاری انها میباشد. از آنجا که روابط عمومی ها میتوانند یک بازوی توانمند یا بال قابل پرواز برای مدیران باشند لذا لازم است تا هویت از دست رفته ایشان به آنان بازگردانده شود.
وی افزود توجه مدیران به روابط عمومی ها نیز عامل مهمی در رسمیت یافتن این مجموعه است که اگر محقق نشود فعالیت روابط عمومی ها با مشکل مواجه می گردد. مدیران ادارات نیز باید با برنامه ریزی هایی که از طریق روابط عمومی ادارات و ارگان ها صورت می پذیرد در ایام و مناسبت ها در میان مردم حضور یابند و با ایجاد امید و دلگرمی و ارائه دستاوردهای مثبت و تلاش برای رفع ضعف ها و کاستی ها با اطلاع رسانی صحیح و ارائه نقشه راه مردم را یاری نمایند.
عالیشوندی فرماندار شیراز  اضافه کرد روابط عمومی ها با بکارگیری این هنر برتر که تعامل دو سویه ادارات و مردم را دنبال می کنند می توانند با ارائه مشورت به مدیر و سایر کارکنان مجموعه نقش والایی را در تصمیم سازی ایفا نموده و بعنوان یک مهره اصلی برای پیشبرد اهداف سازمان عمل کنند.
وی افزود با درنظرگرفتن کمیته های تخصصی در شورای هماهنگی روابط عمومی ها میتوان از پتانسیل های بالقوه سایر ادارات در پیشبرد اهداف سازمان ها که همان خدمت گزاری به ولی نعمتان که همان مردم میباشند را دو چندان کرد.عملکرد مناسب بعضی از مدیران روابط عمومی ها در شهرستان شیراز درحد مدیریت یک دستگاه باشند .
وی برای هم افزایی  به برگزاری ماهانه جلسات شورا تاکید نمود و گفت:این شورا میتواند با همفکری سایر دستگاه ها به پویا کردن روابط عمومی ها، تغییر نگرش مدیران نسبت به روابط عمومی ها ، مشکلات مردم را بیان و برای رفع ان تلاش نمایند.ارتباط روابط عمومی ها با اصحاب رسانه، خبرنگاران ، خبرگزاری ها و صدا و سیما و استفاده ازتجربیات انها و برگزاری کلاس های ،سمینارهاو همایش های اموزشی و تخصصی میتواند درجهت رشد و توسعه شهر کمک شایانی نماید
در این جلسه سعیدی ضمن خیر مقدم به حضار و مسئولین روابط عمومی های ادارات شهرستان و زحمات ایشان  گفت: روابط عمومی های ادارات و نهادهای شهرستان باید با شناخت و آگاهی از نیازهای مردم، آن را به مدیران خود انتقال دهند و با یک ارتباط دو طرفه باعث ایجاد همدلی بین مردم و مسئولین شوند.

حمید جورکش مدیر روابط عمومی فرمانداری شیراز و دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان شیراز ضمن تشریح اساس نامه شورای هماهنگی و نحوه برگزاری انتخابات هیئت رئیسه ، بازرس ، خزانه دار و مسئول دبیرخانه در خصوص نقش و اهمیت جایگاه روابط عمومی ها گفت : ارتقاء جایگاه روابط عمومی ها منوط به حمایت دستگاه های اجرائی و مشخص شدن اثرگذاری این واحد در رابطه با تکریم ارباب رجوع و پل ارتباطی برای حل مشکلات و بیان واقعیت ها از رسالت های مهم روابط عمومی ها است که باید به این مقوله بیش از پیش توجه نمود .
جورکش افزود : وجود سامانه الکترونیکی مردم و دولت ( سامد ) و فضای مجازی فرصتی مغتنم برای بیان خدمات دولت و توجه به تحکیم روابط بین مردم و پاسخگویی مسئولین به مشکلات مناطق محروم است .
دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان شیراز گفت : در دنیای امروز با گسترش شبکه های اجتماعی و فضای مجازی باید دقت شود که صحت خبر فدای سرعت خبر نشود  و روابط عمومی ها باید از این فرصت بهترین استفاده را در راستای حل مشکلات مردم توسط مسئولین بکار گیرند .روابط عمومی ها باید توجه نمایند که علاوه بر گوش و چشم ادارات بودن  بتوانند سنگ صبور و حلال مشکلات مردم نیز باشند و از این پل ارتباطی بین مردم و مسئولین  در جهت رساندن نقطه نظرات مردم به گوش مسئولین کمال استفاده را ببرند.
سعیدی معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شیراز در این جلسه ضمن خیر مقدم به مسئولین روابط عمومی های ادارات شهرستان گفت: روابط عمومی های ادارات و نهادهای شهرستان باید با شناخت و آگاهی از نیازهای مردم، آن را به مدیران خود انتقال دهند و با یک ارتباط دو طرفه باعث ایجاد همدلی بین مردم و مسئولین شوند.
معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری شیراز گفت : شورای هماهنگی روابط عمومی شهرستان باید با آموزش و برنامه ریزی لازم نسبت به اطلاع رسانی شفاف اقدام نماید تا زمینه ارتباط بیشتر مدیران ادارات با مردم  را فراهم آورند.
سعیدی بیان داشت با توجه به کلان شهر بودن شهر شیراز لازم است تا فعالیت هایی که توسط دستگاه ها انجام می شود از طریق روابط عمومی ها به مردم معرفی و لازم است تا روابط عمومی ها پل ارتباطی بین مردم و ادارات باشند.
وی ادامه داد با توجه به اینکه یکی از راههایی که مسئولین روابط عمومی ها می توانند فعالیت و عملکردهای مدیران خود به مردم اطلاع رسانی کنند رسانه ها و سایت های خبری بوده و لازم است ادارات نسبت به فعالیت بیشتر و پویایی سایت های خبری ادارات خود اقدام ورزند.
معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری شیراز گفت : شورای هماهنگی روابط عمومی شهرستان باید با آموزش و برنامه ریزی لازم نسبت به اطلاع رسانی شفاف اقدام نماید تا زمینه ارتباط بیشتر مدیران ادارات با مردم  را فراهم آورند.
سعیدی بیان داشت با توجه به کلان شهر بودن شهر شیراز لازم است تا فعالیت هایی که توسط دستگاه ها انجام می شود از طریق روابط عمومی ها به مردم معرفی شود. لازم است تا روابط عمومی ها پل ارتباطی بین مردم و ادارات باشند.
وی ادامه داد با توجه به اینکه یکی از راههایی که مسئولین روابط عمومی ها می توانند فعالیت و عملکردهای مدیران خود به مردم اطلاع رسانی کنند رسانه ها و سایت های خبری می باشد، لازم است ادارات نسبت به فعالیت بیشتر و پویایی سایت های خبری ادارات خود اقدام ورزند.
معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری شیراز گفت : شورای هماهنگی روابط عمومی شهرستان باید با آموزش و برنامه ریزی لازم نسبت به اطلاع رسانی شفاف اقدام نماید تا زمینه ارتباط بیشتر مدیران ادارات با مردم  را فراهم آورند.
سعیدی بیان داشت با توجه به کلان شهر بودن شهر شیراز لازم است تا فعالیت هایی که توسط دستگاه ها انجام می شود از طریق روابط عمومی ها به مردم معرفی شود. لازم است تا روابط عمومی ها پل ارتباطی بین مردم و ادارات باشند.
وی ادامه داد با توجه به اینکه یکی از راههایی که مسئولین روابط عمومی ها می توانند فعالیت و عملکردهای مدیران خود به مردم اطلاع رسانی کنند رسانه ها و سایت های خبری می باشد، لازم است ادارات نسبت به فعالیت بیشتر و پویایی سایت های خبری ادارات خود اقدام ورزند.
امیدوار معاون عمرانی فرمانداری شهرستان شیراز  در این جلسه گفت : یکی از اهرم های رسیدن به توسعه پایدار در کلانشهر ها نحوه صحیح اطلاع رسانی پروژه های عمرانی و دستاورد های دولت توسط روابط عمومی های کارآمد است .
امیدوار محوریت قرار دادن نقش روابط عمومی ها در ارتباط با مقوله عمران در کنار اقدامات و همراهی سایر نهادهای مرتبط را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: رسالت روابط عمومی ها که ایجاد ارتباط بین شهروندان با دستگاه ها می باشد، در تحقق این امر باید مورد توجه قرار گیرد.
دراین جلسه روابط عمومی های ادارات به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و در  پایان انتخابات مذکور  بین تمامی مسئولین روابط عمومی  دستگاه های اجرائی شهرستان شیراز با رای مخفی برگزار گردید و به استناد اساسنامه شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان شیراز ، دکتر عالیشوندی فرماندار و رئیس شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان شیراز  ، حمید جورکش مدیر روابط عمومی ، جانشین رئیس و دبیر شورا نسبت به تعیین کاندیدا از بین روابط عمومی ها اقدام و پس از برگزاری انتخابات ، اعضاء هیئت رئیسه به شرح ذیل به ترتیب آرا مأخوذه انتخاب گردیدند .
1.    بهمن فیزآبی از دانشگاه شیراز
2.    سعید نظری از شورای اسلامی شهر شیراز
3.    حمید کریمی از دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
4.    سیدعلیرضا کوثری از مرکز تصویربرداری پزشکی فراپرتو
5.    فاطمه فروزانی از شهرداری منطقه 10
6.    علی دهقان از شهرداری منطقه 1
7.    هادی بستام از دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر
8.    ساسان یگانه از ناحیه مقاومت بسیج سپاه بقیه الله (عج)
9.    علیرضا خلیلی از اداره پزشکی قانونی
اقایان حمیدرضا مکاری از منابع طبیعی شیراز و امیرحسین عزیزی منش ازشهرداری صدرا نیز به عنوان اعضای علی البدل شورا انتخاب گردیدند

  
منبع: حمید جورکش مدیر روابط عمومی فرمانداری شیراز
عکس های تصادفی
جست و جو