فرمانداری شهرستان شیراز
شماره خبر: 36369
تاریخ انتشار: 1396/10/13 13:01
اجتماع بزرگ حماسه سازان اقتدار و امنیت در سومین حرم اهل بیت (ع) شیرازضمن تشکر و قدر دانی از مردم فهیم و متمدن و انقلابی شیراز ، سومین حرم اهل بیت (ع) که با درایت و بصیرت و اتحاد خود ؛ دشمنان انقلاب را مایوس نمودند و در مقابل ساختار شکنان ایستادند بار دیگر اجتماع بزرگ حماسه سازان اقتدار و امنیت در جهت وحدت ملی و بیعت با رهبری و حمایت از دولت خدمتگزار با شرکت در راهپیمائی روز پنجشنبه 14 دیماه ساعت 10 صبح در میدان نمازی شیراز نمایش این اقتدار را به جهانیان نشان خواهیم داد

روابط عمومی فرمانداری شیراز
Shiraz.farsp.ir

 

منبع: حمید جورکش مدیر روابط عمومی فرمانداری شیراز
عکس های تصادفی
جست و جو