فرمانداری شهرستان شیراز
شماره خبر: 24547
تاریخ انتشار: 1396/02/07 13:04
اطلاعیه - نامزد محترم شورای اسلامی شهرستان شیرازنامزد محترم شورای اسلامی شهرستان شیراز

 طبق ماده 61 آیین نامه اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر  زمان تبلیغات از تاریخ 96/2/21  لغایت96/2/27 خواهد بود  لذا هر گونه فعالیت  تبلیغاتی در فضای  حقیقی و مجازی خارج از مواعد مذکور ممنوع بوده و متخلفین به هیئت های اجرایی و نظارت معرفی و در محاکم قضایی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت .

**  ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی شهرستان شیراز  **
منبع: حمید جورکش مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات
عکس های تصادفی
جست و جو