فرمانداری شهرستان شیراز
شماره خبر: 23634
تاریخ انتشار: 1396/1/27
قوانین و آیین نامه های انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاحمید جورکش مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات انتخابات شیراز گفت: تمامی قوانین و آئین نامه ها و شرایط شرکت کنندگان و انتخاب شوندگان  و برنامه زمانبندی  و روز شمارانتخابات در سایت فرمانداری شیراز به آدرس shiraz.farsp.ir  جهت  دسترسی داوطلبان و شهروندان بارگذاری گردیده است.

آخرین اصلاحات قوانین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا- 11-10-95

اصلاحات مربوط به قوانین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا -13-6-95

قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر

مجموعه قوانین و مقررات شوراهای اسلامی شهر و روستا

حقوق و تكاليف نامزدهاي دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي

 

منبع: حمید جورکش : مدیر روابط عمومی فرمانداری شیراز
عکس های تصادفی
جست و جو