فرمانداری شهرستان شیراز
شماره خبر: 11026
تاریخ انتشار: 1395/02/11 15:04
به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات شیراز
فرماندار شیراز : نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در مرحله دوم حوزه انتخابیه شیراز اعلام شدحمید جورکش مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات انتخابات شیراز گفت : نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در مرحله دوم که در دهم اردیبهشت ماه  95 در 678 شعبه اخذ رای در شهرستان شیراز برگزار گردید  طبق فرم آگهی شماره 78 به شرح ذیل اعلام میگردد :

بسمه تعالی

شماره 48403 - 10 – م
تاریخ : 11/2/95

آگهي نتيجه انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه شيراز

در اجراي ماده 24 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ماده 72 آيين نامه اجرايى آن ، به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه شيراز مي رساند كه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه در روز جمعه در حوزه انتخابيه شيراز برگزار شد جمع آراي مأخوذه در اين حوزه انتخابيه 176979 بود كه اشخاص زيربه ترتيب

1    - آقاي علي اكبري نام پدر فتحعلى داراي 98822 رأي

2    - آقاي جعفر قادري نام پدر حيدر داراي 71977 رأي

مي باشند . اينك در اجراي ماده 68 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه در محل فرمانداري شهرستان شيراز براي قبول شكايات آماده مي باشد .
در ضمن به استناد تبصره هاي 1 ، 2 و 3 ماده مذكور كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند ، مي توانند ظرف هفت روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به دبيرخانه شوراي نگهبان نيز تـسليم دارند و شكايـاتي قابل رسيـدگي خواهـند بـود كه مشـخصات شاكـي يا شاكـيان شـامل نام ، نام خانوادگي ، نام پدر ، شغل ، نشاني كامل ، شماره تلفن ( در صورت داشتن تلفن ) و اصلامضاي شاكي را داشته باشد .
هم چنين در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك كسي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد قابل تعقيب و پيگيري است .

حيدر عاليشوندي

فرماندار شهرستان شيرازمركز حوزه انتخابيه شيراز


منبع: حمید جورکش: مدیر روابط عمومی فرمانداری شیراز

نظرات کاربران

1
  ارسال نظر
  نام:
  ایمیل:
  نظر:
  کد امنیتی:
عکس های تصادفی
جست و جو